Het Bestuur
Zuidenveld
aardensport
ereniging
P
V
Copyright : PV Zuidenveld, 2018
Het bestuur van PV Zuidenveld bestaat momenteel uit de volgende leden:

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Algemene Bestuursleden:
Mike Brandt
 
Fred Bronmans

Karin Heeling
 
-


 
Het bestuur wordt ondersteund door een werkgroep bij de organisatie van de wedstrijden.
Voor informatie over onze vereniging kun je contact opnemen met Mike Brand,
tel. 06-1569 9516

pvzuidenveld2017001005.jpg pvzuidenveld2017001023.gif pvzuidenveld2017001018.gif
Welkom!
pvzuidenveld2017001017.gif
Bestuur
pvzuidenveld2017001016.gif
Instructie
pvzuidenveld2017001015.gif
Kalender
pvzuidenveld2017001014.gif
Foto albums
pvzuidenveld2017001013.gif
Lidmaatschap
pvzuidenveld2017001012.gif
Contact
Web links
pvzuidenveld2017001012.gif
Sponsors